Cerita ini mengisahkan juragan tanah yang rakus dengan harta memiliki niat yang sangat jahat sekali terhadap rakyat kecil. Ia juga tidak memikirkan langkah untuk kedepannya.

Akan tetapi mereka semua akan menyerah dengan kebenaran. dan semua udaha yang dilakukannya pun akan terasa sia-sia.

Maknanya, bila kita wajib memiliki jiwa kemanusiaan yang baik jangan suka takabur dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita.

Iklan